top of page

Administración de fincas

La nostra empresa ve exercint com a administradors de finques des de 1984.


Des de l'inici el nostre interès ha estat prestar un bon servei als nostres clients, forjant amb els anys un equip de persones, de total honestedat i transparència.

Propietat Horitzontal: Comunitat de propietaris

 • Gestionar la comunitat presentant l'estat de despeses i pressuposts anuals.

 • Assistència a reunions i aixecar actes duent a terme els acords.

 • Assessorament jurídic immobiliari.

 • Assessorament en assegurances.

 • Vetllar pel bon funcionament de la finca


Propietat Vertical : Gestió de Lloguers

 • Cerca d'inquilí

 • Realitzar contracte de lloguer

 • Cobrament i liquidació mensual

 • Ingrés de la fiança

 • Aplicació  d'IPC

 • Reclamació de cobraments

 • Arranjament de possibles reparacions als habitatges

 • Tracte amb l'inquilí

bottom of page